SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA - KLANICA 3 S GAKOVIĆ VOJISLAV PREDUZETNIK, KUCURA

  Datum osnivanja i status

  Datum osnivanja: 16.12.2004. godine.

  Status: aktivan.

  Član:

  Vojislav Gaković

  Tekući račun:

  225-1171-40

  ads

  Preduzetnik - sedište

  Opština: Vrbas.

  Mesto: Kucura.

  Adresa: Nova 3 bb .

  Ostali podaci

  Matični broj: 55617848.

  Pretežna delatnost: prerada i konzervisanje mesa.

  Šifra delatnosti: 1011.

  PIB: 101944371.

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner